Privacy Verklaring

Privacyverklaring van dakpandirect.nl onderdeel van Bevers Bouwmaterialen B.V.

Introductie
Wij hechten eraan om u duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring informeren wij u hierover. Deze privacyverklaring geldt voor alle personen, waarmee Bevers Bouwmaterialen B.V. communiceert en van wie Bevers Bouwmaterialen B.V. persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Bevers Bouwmaterialen B.V.
 

Voor welke doeleinden gebruiken we uw informatie?
We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst zoals het leveren van producten en diensten. Indien u een offerte opvraagt of een overeenkomst met ons aangaat, worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, afhankelijk van de aard van de overeenkomst. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de geleverde producten/verleende diensten.
 • Het onderhouden van contact met u (klantbeheer). Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van:
  • Nieuwsbrieven
  • Productinformatie
  • Prijs- en assortimentswijzigingen
  • Het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.
 • Het beantwoorden van vragen of het oplossen van product- of diensten klachten, alsmede het informeren over de status hiervan
 • Om op ons rustende wettelijke verplichtingen na te komen                                            Over het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die wij u hebben verteld. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, worden extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist.

 

Op welke “rechtsgronden” verwerken wij uw gegevens?
Wij verwerken uw gegevens omdat:

 • wij dit ofwel nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met u
 • ofwel omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn
 • ofwel met uw toestemming
 • ofwel omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. 

Als wij uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u heeft deze toestemming verleend, dan heeft u ook altijd weer het recht om de toestemming in te trekken. Indien wij persoonsgegevens verwerken op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang, mogen we geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven en informatiemateriaal. Bij deze marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens van u.
 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Bevers Bouwmaterialen B.V. verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website of ons bedrijfspand en persoonsgegevens die wij hebben ontleend uit andere bronnen, zoals openbare zakelijke websites.
 
Bevers Bouwmaterialen B.V. kan de volgende door uzelf verstrekte persoonsgegevens verwerken: 

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld een koop/verkoop overeenkomst;
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren en andere webformulieren;
 • Contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen die worden gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Uw IP-adres;
 • Uw cookie-ID;
 • Uw webbrowser;
 • Uw locatie;

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doelen, of om aan wet- en regelgeving te voldoen. Na het verstrijken van de bewaarperiode wissen we de gegevens die we niet meer nodig hebben, tenzij we deze gegevens nog langer dienen te bewaren vanwege juridische procedures.
 

Uw persoonlijke gegevens delen met anderen
We kunnen uw persoonsgegevens delen met serviceproviders, zakenpartners en andere derde partijen, in overeenstemming met de geldende wetgeving.
 
Bevers Bouwmaterialen B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid  van uw gegevens. (Bevers Bouwmaterialen B.V. blijft verantwoordelijk voor deze bewerkingen).

  

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
Bevers Bouwmaterialen B.V., gevestigd aan de Heescheweg 8 te Nistelrode, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met de DPO (Data Privacy Officer) van Bevers Bouwmaterialen B.V. via info@bevers-bouwmaterialen.nl.
 
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Veranderingen
Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we deze privacy verklaring aanpassen. We nodigen u daarom uit de privacy verklaring regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken.
 

Deze privacyverklaring is per 19 November 2020 in werking getreden.